Gửi tin nhắn
Nhà Sản phẩmThermoforming nguyên liệu

Thermoforming nguyên liệu

(5)
Thân thiện với môi trường Thermoforming Nguyên liệu có thể phân hủy sinh học

Thân thiện với môi trường Thermoforming Nguyên liệu có thể phân hủy sinh học

100% nguyên liệu thô có thể phân hủy sinh học có thể phân hủy cho máy làm hộp đựng thực phẩm;Tính n...

PLA Thermoforming Nguyên liệu để làm hộp đựng thức ăn bằng nhựa có thể phân hủy sinh học

PLA Thermoforming Nguyên liệu để làm hộp đựng thức ăn bằng nhựa có thể phân hủy sinh học

Nguyên liệu thô ép nóng PLA để làm hộp đựng thức ăn bằng nhựa có thể phân hủy sinh học, ép nóng bằng ...

Quy trình nguyên liệu tạo hình nhiệt thân thiện với môi trường

Quy trình nguyên liệu tạo hình nhiệt thân thiện với môi trường

Nguyên liệu thô thân thiện với môi trường có thể phân hủy sinh học có thể tái chế thường được sử d...

Các nhà cung cấp nguyên liệu thô tạo hình bằng nhiệt có thể phân hủy sinh học có thể tái chế có thể phân hủy sinh học

Các nhà cung cấp nguyên liệu thô tạo hình bằng nhiệt có thể phân hủy sinh học có thể tái chế có thể phân hủy sinh học

Nguyên liệu thô định hình nhiệt có thể phân hủy sinh học có thể tái chế cho máy điều nhiệt/Máy tạo h...

100 nguyên liệu thô định hình nhiệt có thể phân hủy sinh học cho máy định hình nhiệt

100 nguyên liệu thô định hình nhiệt có thể phân hủy sinh học cho máy định hình nhiệt

100% nguyên liệu tạo hình nhiệt có thể phân hủy cho máy tạo nhiệt / Máy ép nhiệt chân không / Máy t...

Page 1 of 1